Edukacja

Dydaktyka w Katedrze Informatyki

Katedra Informatyki prowadzi kształcenie na kierunku Informatyka na dwóch stopniach studiów. Na drugim stopniu dostępne są specjalności pozwalające studentom na rozwój w konkretnych gałęziach tej dziedziny. Przy katedrze działają też koła naukowe będące ostoją kreatywności i miejscem rozwoju pasji młodych naukowców.

Więcej o edukacji na podstronach:

  • Studia I stopnia
  • Studia II stopnia
    • Data Science
    • Cyberbezpieczeństwo
    • Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość
  •  Studia III stopnia (szkoła doktorska)
  • Koła naukowe