Projekty realizowane w Katedrze

2009-2012 Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną, NCN, Kierownik projektu: dr inż. arch. Paweł Ozimek, https://riad.pk.edu.pl/~ozimek/index.php?id=24&type=przedmioty&title=projekt-badawczy-wlasny

2011-2014 Numeryczna analiza angioplastyki ze stentem z zastosowaniem kontroli błędu i adaptacyjnej metody elementów skończonych, NCN, OPUS, Kierownik: prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz, https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=155478

2012-2015 Monitoring Losów Absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku, NCBR, Projekty Innowacyjne POKL, Projekt realizowany współnie z IESIF PK, Kierownik: dr hab. Joanna Żyra, Ekspert merytoryczny: dr inż. Paweł Jarosz, https://www.epak.edu.pl

2014-2017, Miary relatywne i ich zastosowania do modelowania sygnałów, NCN Harmonia, Kierownik: Prof. Jacek Leśkow, https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=231376

2015-2018 Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca, NCBR III Konkurs Program Badań Stosowanych, Kierownik: dr hab. Zbisław Tabor, Prof. PK (Dawna Katedra Teleinformatyki)

2015-2019 ICT COST Action IC1406 High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet), COST, Kierownik: dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK, http://chipset-cost.eu/

2016-2019 , Fantom do testów eksploatacyjnych urządzeń radioterapeutycznych w teleradioterapii, NCBiR, Kierownik: Prof. Zbisław Tabor, https://optinav.pl/pl/projekt-unijny-2/3.

2018-2020 BalticSatApps, Interreg, Projekt międzynarodowy – Partner, Kierownik: dr hab. inż. Joanna Kołodziej, mgr inż. Paweł Kisielewicz, https://balticsatapps.pl/

2018-2020 Nieciągła aproksymacja Petrova-Galerkina do równań Naviera-Stokesa dla przepływów ściśliwych, NCN, OPUS, Kierownik: prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz, https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=378440

2019-2020 Analiza danych finansowych wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytych, NCN, Miniatura, Kierownik: dr Adam Marszałek