Doktoraty pracowników Katedry (od 2008r.)

2008, mgr inż. Michał Bereta, Application of Artificial Immune Systems to Classification and Data Analysis, Promotor : prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Dziedzina i specjalność : nauki techniczne w zakresie informatyki, IPI PAN

2011, mgr inż. Paweł Jarosz, Sztuczne systemy immunologiczne i teoria gier w optymalizacji wielokryterialnej Promotor : prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dziedzina i specjalność : nauki techniczne w zakresie informatyki, IPI PAN

2016, mgr inż. Paweł Pławiak, Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego, Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Dyscyplina: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, AGH

2017, mgr inż. Piotr Łabędź, Algorytmy fraktalne w cyfrowej analizie obiektów przestrzennych, Promotor : prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Agnieszka Ozimek Dziedzina i specjalność : nauki techniczne w zakresie informatyki, IPPT PAN

2017, mgr Adam Marszałek, Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowych, Promotor : prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Dziedzina i specjalność : nauki techniczne w zakresie informatyki, IPPT PAN

2018, mgr inż. Filip Krużel, Odwzorowanie procedur całkowania numerycznego w metodzie elementów skończonych na architektury procesorów masowo wielordzeniowych, Promotor : dr hab. inż. Krzysztof Banaś Dziedzina i specjalność : nauki techniczne w zakresie informatyki, IPPT PAN

2019, mgr inż. Daniel Grzonka, Inteligentne systemy monitoringu procesów harmonogramowania w rozproszonych środowiskach dużej skali w ujęciu wieloagentowym, Promotor : dr hab. Joanna Kołodziej prof. PK promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jakóbik, Dziedzina i specjalność : nauki techniczne w zakresie informatyki, IPPT PAN

2020, Marcin Wątorek, Ilościowe charakterystyki złożoności światowego rynku kryptowalut, Promotor: prof. Stanisław Drożdż, Dyscyplina: nauki fizyczne, IFJ PAN

2020, mgr inż. Andrzej Wilczyński, BLOCKCHAIN-BASED TASK SCHEDULING IN COMPUTATIONAL CLOUDS, Promotor : dr hab. Joanna Kołodziej prof. PK promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jakóbik, Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja, AGH