Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Kierownictwo

dr inż. Radosław Kycia

Kierownik Katedry

 

dr inż. Anna Plichta

Zastępca Kierownika Katedry ds. dydaktycznych

 

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
prof. dr hab. Stanisław Drożdż
prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK
dr hab. inż Lesław Bieniasz prof. PK
dr hab. inż. Sergiy Fialko, prof. PK
dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PK
dr hab.  Joanna Kołodziej, prof. PK
dr hab.  Jacek Leśkow, prof. PK
dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
dr hab. inż. arch. Paweł Ozimek, prof. PK
dr Maryam Zomorodi Moghaddam, prof. PK

Adiunkci

dr inż. Jerzy Białas
dr Barbara Borowik
dr inż. Dominika Cywicka
dr inż. Tomasz Gąciarz
dr inż. Daniel Grzonka    
dr Agnieszka Jakóbik
dr inż. Anna Jasińska-Suwada
dr inż. Paweł Jarosz
dr inż. Filip Krużel
dr Radosław Kycia
dr inż. Piotr Łabędź
dr Adam Marszałek
dr Oleh Yasniy
dr inż. Anna Plichta
dr inż. Joanna Płażek
dr inż. Krzysztof Skabek
dr Ilona Urbaniak
dr Marcin Wątorek
dr inż. Andrzej Wilczyński
dr inż. Jerzy Zaczek
dr inż. Dariusz Żelasko

Asystenci

mgr inż. Piotr Biskup
mgr inż. Michał Gandor
mgr inż. Łukasz Gaża
mgr inż. Magdalena Hańderek
mgr inż. Wojciech Książek
mgr inż. Mateusz Michałek
mgr inż. Andrzej Mycek
mgr inż. Michał Niedźwiecki
mgr inż. Artur Niewiarowski
mgr inż. Mateusz Nytko
mgr inż. Jerzy Orlof
mgr inż. Dominika Rola
mgr inż. Piotr Szuster
mgr inż. Katarzyna Smelcerz
mgr inż. Krzysztof Swałdek
mgr inż. Adrian Widłak
mgr inż. Jan Wojtas

Pracownicy administracyjni i techniczni

Sekretariat

mgr Agnieszka Rutkiewicz
mgr Anna Sobos
Monika Steinauer-Wanicka
mgr Renata Zagrodnik

Obsługa Techniczna Wydziału

mgr inż. Jakub Dec
mgr inż. Michał Dolina
mgr inż. Witold Kulig
mgr inż. Mieczysław Mucha
Robert Wywiał