Studiuj Cyberbezpieczeństwo

Celem kształcenia na specjalności Cyberbezpieczeństwo jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w obszarach związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Specjaliści ds. Cyberbezpieczeństwa są obecnie w czołówce najbardziej pożądanych zawodów zarówno w kraju jak i na świecie. Absolwent specjalności przygotowany jest do podjęcia pracy w wielu podmiotach gospodarczych każdej branży mającej styczność z cyberprzestrzenią jak również w sektorze rządowym.

Pełną siatkę studiów znajdą Państwo pod adresem:

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3230

Wydarzenie na Facebook’u:

https://www.facebook.com/events/181472202922819/

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na specjalności Cyberbezpieczeństwo jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w obszarach związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Specjaliści ds. Cyberbezpieczeństwa są obecnie w czołówce najbardziej pożądanych zawodów zarówno w kraju jak i na świecie. Absolwent specjalności przygotowany jest do podjęcia pracy w wielu podmiotach gospodarczych każdej branży mającej styczność z cyberprzestrzenią jak również w sektorze rządowym.

Program specjalności kształtowany był z udziałem zarówno doświadczonej kadry badawczo-dydaktycznej, jak również otoczeniem biznesowym, które miało znaczący wpływ na nauczane przedmioty.

Absolwent w czasie studiów uzyska szerokie kompetencje w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, a także aspektach prawnych i organizacyjnych, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie:

 • Zarządzania strategicznego firmą, w kontekście zagrożeń cyberbezpieczeństwa i wymogów ochrony danych,
 • Bezpieczeństwa aplikacji internetowych, systemów komputerowych, aplikacji mobilnych oraz przemysłowych systemów transmisji danych,
 • Bezpieczeństwa w sieciach telekomunikacyjnych i analizy ruchu sieciowego,
 • Bezpieczeństwa chmur obliczeniowych oraz przetwarzania i ochrony danych typu Big Data,
 • Metod obliczeń kwantowych oraz kodowania algebraicznego,
 • Zaawansowanych techniki kryptografii i kryptoanalizy.

Uzyskane kompetencje pozwolą absolwentowi na:

 • Umiejętne użycie najnowszych technologii i wiedzy dotyczącej zabezpieczania wielu środowisk cyfrowego przetwarzania danych;
 • Skuteczną ocenę zabezpieczeń systemów w zakresie zgodności z aktualnymi aktami prawnymi oraz normami międzynarodowymi ;
 • Umiejętność zastosowania metod wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, stosowania odpowiednich narzędzi w celu prewencji najczęściej występujących zagrożeń bezpieczeństwa na urządzeniach mobilnych, serwerach, sieciach komputerowych, centrach danych, chmurach obliczeniowych, systemach rozproszonych i Internecie rzeczy;
 • Obsługę sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa przesyłu danych;
 • Użycie zaawansowanych techniki kryptograficznych zabezpieczeń, w tym algorytmów uwierzytelniających, autoryzacyjnych i szyfrujących;
 • Umiejętność własnoręcznej implementacji zaawansowanych algorytmów służących do bezpiecznego  przesyłania i przechowywania danych;
 • Współpracę w ramach zespołu składającego się z ekspertów w wyżej wymienionych obszarach wiedzy.

Nowa specjalność będzie wspierana przez podmioty zewnętrzne istotne dla rozwoju dyscypliny w skali krajowej i międzynarodowej,  długoletnich partnerów Wydziału zatrudniających absolwentów  kierunku Informatyka. Absolwent kierunku będzie miał doświadczenie we współpracy  z kilkoma podmiotami zewnętrznymi,  reprezentującymi praktyczną wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Dodatkowo,  w Instytucie Informatyki powstał zespół naukowy zajmujący się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w chmurach i gridach obliczeniowych oraz kryptografią, a członkowie tego zespołu to autorzy publikacji naukowych w czasopismach rangi światowej, beneficjenci projektów europejskich z tego zakresu, członkowie międzynarodowych zespołów ewaluacyjnych z programach grantowych (CHISTERA).  W ramach prowadzonych zajęć, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami w zakresie studiowanych treści i najnowszymi osiągnięciami naukowymi w tym zakresie.