Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Kierownictwo

dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PK

Kierownik Katedry

 

dr inż. Anna Plichta

Zastępca Kierownika Katedry ds. dydaktycznych

 

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
prof. dr hab. Stanisław Drożdż
prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK
dr hab. inż Lesław Bieniasz prof. PK
dr hab. inż. Sergiy Fialko, prof. PK
dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PK
dr hab.  Joanna Kołodziej, prof. PK
dr hab.  Jacek Leśkow, prof. PK
dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
dr hab. inż. arch. Paweł Ozimek, prof. PK
dr Maryam Zomorodi Moghaddam, prof. PK

Adiunkci

dr inż. Jerzy Białas
dr Barbara Borowik
dr inż. Dominika Cywicka
dr inż. Tomasz Gąciarz
dr inż. Daniel Grzonka    
dr Agnieszka Jakóbik
dr inż. Anna Jasińska-Suwada
dr inż. Paweł Jarosz
dr inż. Filip Krużel
dr inż. Piotr Łabędź
dr Adam Marszałek
dr inż. Anna Plichta
dr Krzysztof Pomorski
dr inż. Piotr Poznański
dr inż. Joanna Płażek
dr inż. Krzysztof Skabek
dr Ilona Urbaniak
dr Marcin Wątorek
dr inż. Andrzej Wilczyński
dr inż. Jerzy Zaczek

Asystenci

mgr inż. Łukasz Gaża
mgr inż. Michał Gandor
mgr inż. Magdalena Hańderek
mgr inż. Paweł Kisielewicz
mgr inż. Wojciech Książek
mgr inż. Mateusz Michałek
mgr inż. Maichał Niedźwiecki
mgr inż. Artur Niewiarowski
mgr inż. Mateusz Nytko
mgr inż. Jerzy Orlof
mgr inż. FIlip Pałka
mgr inż. Dominika Rola
mgr inż. Piotr Szuster
mgr inż. Katarzyna Smelcerz
mgr inż. Krzysztof Swałdek
mgr inż. Jacek Tchórzewski
mgr inż. Adrian Widłak
mgr inż. Jan Wojtas
mgr inż. Dariusz Żelasko

Pracownicy administracyjni i techniczni

Sekretariat

mgr Agnieszka Rutkiewicz
mgr Anna Sobos
mgr Renata Zagrodnik

Obsługa Techniczna

inż. Jakub Dec
inż. Michał Dolina
mgr inż. Witold Kulig