Seminaria naukowe w Katedrze Informatyki

20.10.2020, dr Krzysztof Pomorski, Obliczenia kwantowe – wprowadzenie do tematyki badawczej

27.10.2020, dr inż Andrzej Wilczyński, Blockchain-based task scheduling in computational clouds

3.11.2020, mgr inż. Mateusz Michałek, System pomiaru czasu w eksperymencie PANDA.

10.11.2020, mgr inż. Piotr Szuster, New data fusion algorithms for monitoring of the complex real time processes

17.11.2020, mgr inż Michał Niedźwiecki, Analiza śladów promieniowania kosmicznego na obrazach z kamer CCD/CMOS z bazy danych projektu CREDO.

24.11.2020, mgr inż. Jerzy Orlof, Determination of Radial Segmentation of Point Clouds Using K-D Trees with the Algorithm Rejecting Subtrees

1.12.2020, mgr inż. Dariusz Żelasko, Zdecentralizowany system zapewniania jakości transmisji w sieciach teleinformatycznych z zastosowaniem metod agentowych.