Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość

Specjalność Systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość jest uruchomiona na II stopniu kierunku Informatyka. Jej dziedzictwem jest prowadzona od 2007 roku specjalność Grafika komputerowa i multimedia. Jednak nie jest to jedynie modyfikacja tamtej specjalności a całkiem nowy program, nowoczesny i przyszłościowy.

Wybrane zostało to co dobre w zakresie tworzenia zawartości gier komputerowych, ale także wizualizacji komputerowej, przetwarzania obrazów i dźwięków, kompozycji dzieł multimedialnych, komputerowego wspomagania projektowania. Elementy programowania gier komputerowych znajdowały się w treściach wielu przedmiotów prowadzonych na specjalności, ale w 2012 roku zdecydowaliśmy się wyodrębnić specjalny przedmiot Programowanie gier, który obejmuje naukę programowania w popularnych środowiskach i silnikach gier. Te treści stanowią kontynuację naszego dorobku dydaktycznego, który zaimplementowaliśmy do specjalności Systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość.

Treści programowe tej specjalności zostały uzupełnione o elementy jakie stawia nam rozwój sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości. Dlatego w programie specjalności należy się spodziewać podtrzymania treści programowych służących tworzeniu tzw. zawartości gier (game content). Rozumiemy przez to:

  • modelowanie scen trójwymiarowych, z uwzględnieniem modeli dynamicznych zjawisk fizycznych odbywających się w przestrzeni gier,
  • przetwarzania obrazów i dźwięków, kompozycji muzycznych,
  • generowania wielowymiarowych tekstur.

Wykładane będą technologie programowania, środowiska i silniki gier.

Naszym zamiarem jest uzupełnienie tego programu o sztuczną inteligencję dla modelowania aktorów gry i efektywnej, wymagającej i pasjonującej rozgrywki. Także uzupełnienie ma dotyczyć rozszerzonej rzeczywistości, w której też tworzymy już gry. Jesteśmy zdania, że przyszłość gier komputerowych będzie mocno związana z rozwojem rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której można wirtualną rozgrywkę przenieść do realnej przestrzeni. Pozwoli to m.in. na popularyzację cennych wartości historycznych i kulturowych, także wzbogacić metody dydaktyczne.

Sztuczna inteligencja stanowi drugą, niemniej ważną nogę, na której mocno będą stać nasi absolwenci. Dziedzina ta jest niezbędna do inteligentnego przetwarzania danych medycznych, przeprowadzania symulacji różnego rodzaju zjawisk fizycznych i społecznych, wnioskowania na podstawie dużych zbiorów danych. Dlatego wprowadzamy takie treści jak:

  • analizy szeregów czasowych,
  • metody optymalizacji,
  • uczenie maszynowe,

których poznanie otworzy najbardziej wymagające rynki pracy. Program jest tak skonstruowany w oparciu o elastyczne przedmioty wybieralne, że student będzie mógł studiować albo więcej zagadnień związanych z sztuczną inteligencją albo rozszerzoną rzeczywistością. Obie dziedziny integrowane będą w projektach, w których konieczne będzie wykorzystanie wiedzy z obu dziedzin. Serdecznie zapraszamy do studiowania na Specjalności systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość absolwentów studiów inżynierskich informatyki i kierunków pokrewnych. Jednak przede wszystkim tych, dla których studia II stopnia są możliwością poszerzenia horyzontów i formacji osobistej.

Opiekun specjalności: dr hab. inż. arch. Paweł Ozimek, prof. PK

https://www.youtube.com/watch?v=FKgnePqqqr0&t=1924s