Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph

Koło naukowe poświęcone rozwojowi umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej

Koło naukowe Instytutu Informatyki

Koło Naukowe Instytutu Informatyki działa przy Instytucie Informatyki na Wydziale Fizyki Matematyki i Informatyki na Politechnice Krakowskiej.

O przyjęcie na studia I stopnia ubiegać się mogą kandydaci posiadający ocenę na świadectwie dojrzałości uzyskaną z jednego z następujących przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym): fizyka i astronomia, matematyka, informatyka.

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku Informatyka.

.

Zasubskrybuj kanał Politechniki Krakowskiej na YouTube oraz polub fanpage na Facebooku.

Adres Siedziby:

  • ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
    (budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, I piętro)
  • tel.: ( 48) 12 628 27 80
  • fax.: ( 48) 12 628 20 15
  • Sekretariat Instytutu mieści się w budynku Wydziału Chemii, pokój 141, pierwsze piętro.
Close Menu